Adwokat Ewa Bawołek
Mediator

Ewa Bawołek Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z roku 2002 (studium dzienne).

Od początku swoje zainteresowania zawodowe wiązała z prawem cywilnym i gospodarczym, czego wynikiem było seminarium i praca magisterska obroniona na Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na ocenę bardzo dobrą.

Doświadczenie. Już na studiach rozpoczęła pracę w cenionej Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, zajmującej się przede wszystkim obsługą podmiotów cywilnych i gospodarczych.

W tym czasie zdała pozytywnie egzamin i rozpoczęła aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, zdobywając doświadczenie głównie z zakresu prawa karnego.

Tytuł zawodowy. W latach 2007-2010 odbyła aplikację adwokacką w Izbie Krakowskiej oraz zdała egzamin adwokacki, w szczególności uzyskując ocenę celującą z zakresu prawa gospodarczego.

Od tego czasu prowadzi indywidualną Kancelarię adwokacką, w chwili obecnej posiadając łącznie ponad 20 lat doświadczenia, zajmując się przede wszystkim obsługą podmiotów gospodarczych - w tym spółek prawa handlowego, także podmiotów giełdowych, wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń, oraz jednoosobowych podmiotów gospodarczych – a także klientów indywidualnych, głównie z zakresu prawa cywilnego. W zakresie świadczonej pomocy nabyła szerokie doświadczenie także w innych obszarach prawa, w tym prawa rodzinnego i karnego, prawa pracy- kompleksowo obsługując potrzeby prowadzonych klientów.

Dodatkowe kompetencje

Absolwentka Studiów podyplomowych z zakresu Prawa Karnego Gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego/Schule des Deutschen Rechts an der Jagiellonen Universität w rou 2015.
Z uwagi na uzyskane wyniki zdobyła stypendium na studia LL.M na Uniwersytecie Heildebergu/ Stipendium für das LL.M.-Studium an der Ruprechts-Universität Heidelberg

Włada językiem angielskim i niemieckim.

Jest zawodowym mediatorem,
od roku 2022 wpisanym na listę stałych mediatorów przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Krakowie
a od roku 2023 wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.

Adwokat Mateusz Kowalski

Ukończył studia magisterskie na kierunku prawo i na kierunku administracja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po odbyciu w latach 2013-2016 aplikacji adwokackiej, złożył egzamin adwokacki i został wpisany w 2017 roku na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Krakowie.

Specjalizuje się w prawie i postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym. Świadczy usługi prawne na rzecz Klientów w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego oraz w sprawach związanych z umowami kredytowymi we frankach szwajcarskich.
Posiada bogate doświadczenie w problematyce dotyczącej prawa reklamy, ze szczególnym uwzględnieniem aktów prawa miejscowego i przepisów prawa budowlanego.