Klienci indywidualni

specjalizacja Doradzamy klientom indywidualnym w rozwiązywaniu problemów prawnych w szerokim zakresie. Koncentrując się na obsłudze w zakresie prawa cywilnego prowadzimy projekty także w innych obszarach prawa, celem kompleksowego rozwiązania problemów klientów, a to prawa rodzinnego, karnego, administracyjnego.

Kancelaria specjalizuje się w dziedzinach:

 • prawa cywilnego
 • prawa gospodarczego prywatnego
 • prawa administracyjnego
 • prawa pracy
 • prawa konsumenckiego

W ramach oferty dla klientów indywidualnych Kancelaria prowadzi doradztwo prawne oraz reprezentację w sprawach sądowych i pozasądowych, szczególnie w następujących dziedzinach:

 • prawa nieruchomości
  • zniesienie współwłasności
  • zarządzanie nieruchomościami
  • kwestie wspólnot mieszkaniowych
  • umowy oraz spory z developerami
 • najmu lokali
 • odzyskiwania wywłaszczonych nieruchomości
 • ksiąg wieczystych i hipoteki
 • prawa konsumenckiego
  • prawa umów konsumenckich
  • prawa konsumentów w stosunku do podmiotów profesjonalnych
 • prawa umów w obrocie indywidualnym oraz gospodarczym
 • egzekucji należności z pozycji wierzyciela oraz dłużnika
 • odszkodowań od ubezpieczycieli, osób fizycznych oraz organów administracji
 • praw pracownika w stosunku do pracodawcy

W tym zakresie Kancelaria oferuje zwłaszcza:

 • reprezentacja w sporach sądowych przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi
 • reprezentacja przed organami administracji, w tym wszczynanie i prowadzenie spraw administracyjnych, sporządzanie pism do organów administracji
 • udzielanie porad prawnych w zakresie w/w spraw
 • sporządzenie oraz opiniowanie projektów umów, a w tym
  • umów w sprawach konsumenckich
  • projektów umów w formie aktu notarialnego (zniesienie współwłasności, testamenty, darowizny)
 • sporządzenie pism procesowych
 • reprezentacja na etapie przesądowym i pozasądowym, w tym
  • sporządzanie pism adwokackich (wezwań do zapłaty, propozycje rozwiązania sporu)
  • udział i prowadzenie negocjacji prawnych