Klienci biznesowi

specjalizacja Kancelaria specjalizuje się w dziedzinach:

 • prawa cywilnego
 • prawa gospodarczego prywatnego
 • prawo spółek handlowych
 • prawa administracyjnego
 • prawa pracy
 • prawa konsumenckiego

W ramach oferty dla klientów biznesowych Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, w tym podmiotów indywidualnych oraz spółek prawa handlowego. Naszą domeną są zwłaszcza następujące zagadnienia:

 • prawo umów w obrocie gospodarczym
 • prawo umów w stosunkach konsumenckich
 • prawo nieruchomości - w tym kwestie współwłasności, zarządu, użytkowania
 • prawo lokalowe
 • odszkodowania od ubezpieczycieli, osób fizycznych oraz organów administracji
 • kwestie pracownicze w zakładach pracy
 • postępowania egzekucyjne (z pozycji wierzyciela oraz dłużnika)

W tym zakresie Kancelaria oferuje zwłaszcza:

 • przygotowywanie oraz opiniowanie projektów umów w obrocie gospodarczym
 • prowadzenie negocjacji prawnych
 • wydawanie opinii prawnych
 • windykacja należności
 • egzekwowanie odszkodowań
 • kompleksowe tworzenie i przekształcanie spółek prawa handlowego
 • prowadzenie firm w kontaktach z konsumentami, w tym przygotowywanie rozwiązań zgodnych z prawem konsumenckim lub rozwiązywanie sporów z konsumentami
 • prowadzenie sporów sądowych, w tym w sądach cywilnych i gospodarczych
 • udzielanie konsultacji prawnych we wpadkowych sprawach

Na tej płaszczyźnie Kancelaria prowadzi obsługę zarówno w systemie rozliczenia ryczałtowego jak i godzinowego.

Nadto Kancelaria prowadzi stałą i ścisła współpracę z doświadczoną firmą księgową
Biuro Rachunkowe "BILANS".
Umożliwia to zapewnienie naszym klientom kompleksowej obsługi prawno-księgowej, w tym zarówno rozwiązywanie doraźnych problemów, jak i stworzenie stałych rozwiązań.

Kancelaria prowadzi także stałą i ścisłą współpracę z uznanymi kancelariami adwokackimi w Krakowie, co umożliwia stworzenie doraźnych lub stałych rozwiązań personalnych gwarantujących realizację powierzonych zadań.