Kariera w kancelarii

firefoxJesteśmy kancelarią profesjonalistów, ale zarazem ludzi otwartych i kreatywnych. Dbamy o ciągłe podnoszenie naszych kwalifikacji i zwiększenie kompetencji. Profesjonalizmu, zaangażowania i dokładności wymagamy zarówno od siebie jak i od naszych współpracowników i pracowników.

Potencjał każdego członka zespołu świadczy o wartości naszej firmy. Dlatego staramy się, aby nasza kancelaria było nie tylko miejscem realizacji zawodowych ambicji i rozwoju, ale także by możliwość pracy u nas pozwalała budować trwałe relacje cechujące się życzliwością, szacunkiem i uznaniem.

Naszym celem jest stworzenie miejsca, w którym każdy pracownik będzie realizował plany firmy- dbał o dobro naszych klientów - a zarazem pozwoli mu to na maksymalny rozwój zawodowy. Chcemy stawiać naszym pracownikom ambitne cele - aby poprzez nieustanne podnoszenie swoich kwalifikacji i zdobywanie wiedzy merytorycznej mogli w przyszłości z powodzeniem zaspokoić własne ambicje. Wierzymy bowiem, że kluczem do sukcesu zarówno firmy jak i pracownika jest zaangażowanie w prowadzone sprawy.

Kogo szukamy?
W procesie naboru zwracamy szczególną uwagę na zdolność i chęć ciągłego doskonalenia jakości swej pracy oraz kreatywność w realizacji zamierzeń. Z drugiej strony cenimy dokładność, rzetelność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań. Z tych względów nawiązujemy współpracę zarówno z aplikantami, jak i prawnikami aspirującymi do odbywania aplikacji adwokackiej a także studentami ostatnich lat prawa.

 

OFERTA PRACY
PRAWNIK LUB APLIKANT ADWOKACKI

Poszukujemy kandydata na stanowisko:

Prawnik lub aplikant adwokacki albo radcowski.

Oferujemy: stałe zatrudnienie na podstawie umowy, pracę na samodzielnym stanowisku, możliwość nieustającego podwyższania kompetencji, możliwość zdobywania wiedzy praktycznej z zakresu cywilnego i gospodarczego.

Wymagania: zainteresowania prawem cywilnym i gospodarczym w szczczególności z zakresu prawa umów w obrocie gospodarczym oraz prawa prawa spółek, ugruntowana wiedza na poziomie podstawowym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz ksh, wysokie zdolności interpersonalne, chęć nieustającej nauki, umiejętność samoorganizacji miejsca pracy.

Praktykant

Wymagania: zainteresowania prawem cywilnym i gospodarczym, wysokie zdolności interpersonalne, chęć nieustającej nauki, umiejętność samoorganizacji miejsca pracy.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie swojego CV i listu motywacyjnego na adres rekrutacja@bawolek.pl. Prosimy o zawarcie w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych dla celów rekrutacji przez Adwokat Ewę Bawołek Kancelaria Adwokacka ul. Filarecka 23/6, 30-110 Kraków. Imię i Nazwisko Miejscowość, Data”

W przypadku zainteresowania udziałem również w przyszłych rekrutacjach, prosimy dodatkowo o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji przez Adwokat Ewę Bawołek Kancelaria Adwokacka ul. Filarecka 23/6, 30-110 Kraków. Imię i Nazwisko Miejscowość, Data”

Dla uczestniczenia w prowadzonym procesie rekrutacyjnym wymagane jest podanie jedynie danych osobowych w postaci: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Masz możliwość podania również innych danych osobowych, jednak podanie takich danych osobowych nie jest wymagane.

Informujemy, że w każdym wypadku, w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych wyszczególnionych powyżej skutkować będzie brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym.

Administratorem Twoich danych osobowych (czyli podmiotem, który decyduje o sposobie i celach ich przetwarzania), zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest Adwokat Ewa Bawołek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Adwokat Ewa Bawołek Kancelaria Adwokacka, ul. Filarecka 23/6, 30-110 Kraków, NIP:945-197-12-59, REGON:121389910, adres e-mail: rekrutacja@bawolek.pl.