Nasz zespół

Ewa Bawołek Adwokat Ewa Bawołek
ukończyła w 2002 roku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (studium dzienne). Od początku swoje zainteresowania zawodowe wiązała z prawem cywilnym i gospodarczym, czego wynikiem było seminarium i praca magisterska obroniona na Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na ocenę bardzo dobrą.

Doświadczenie. Swoje zainteresowania przez wiele lat rozwijała i pogłębiała pracując w cenionej Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, z którą współpracę rozpoczęła już na studiach. Zdobyła tam bogate doświadczenie w praktyce, a w szczególności w obsłudze podmiotów gospodarczych - w tym spółek prawa handlowego, wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń, oraz jednoosobowych podmiotów gospodarczych - jak również w świadczeniu szerokiego spektrum usług dla klientów indywidualnych. Doświadczenie zdobywała również w ramach współpracy z wieloma znanymi Kancelariami Adwokackimi w Krakowie.

Tytuł zawodowy. W tym czasie odbyła również aplikację adwokacką w Izbie Krakowskiej oraz zdała egzamin adwokacki, w szczególności uzyskując ocenę celującą z zakresu prawa gospodarczego.

Współpraca:

Adwokat Mateusz Kowalski
ul. Filarecka 23/6, 30-110 Kraków
Specjalizuje się w prawie administracyjnym.

Biuro Rachunkowe "BILANS"
Al. Kijowska 31/61, 30-079 Kraków
tel. 663-634-334
tel/fax 12 626-36-32
Specjalizuje się w obsłudze księgowej podmiotów gospodarczych.